Tên đăng nhập

thuyta

Họ và tên

ta thuy

Email

thuyta87654321@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-28 2:27:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500