Tên đăng nhập

leminhduc1809

Họ và tên

Lê Minh Đức

Email

mi

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-31 15:04:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500