Tên đăng nhập

minhzxcv

Họ và tên

bui quang minh

Email

minh07012005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-07 5:29:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500