Tên đăng nhập

tthanhminh1112

Họ và tên

Email

tthanhminhlqd1112@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-20 8:25:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500