Tên đăng nhập

ledoankientrung2005

Họ và tên

Le Doan Kien Trung

Email

ledoankientrung2005hp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-07 8:32:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500