Tên đăng nhập

datvp1234

Họ và tên

ntd

Email

datdddd10@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-08 14:16:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500