Tên đăng nhập

phuc10a1lhp

Họ và tên

nguyễn văn phúc

Email

vanphuc8cnb@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-16 15:25:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500