Tên đăng nhập

haiquanbg1

Họ và tên

Phạm Quân

Email

phamquan2112004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-18 13:11:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500