Tên đăng nhập

mytienngo

Họ và tên

Ngô thị Mỹ Tiên

Email

mytienngo1422003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-25 9:09:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500