Tên đăng nhập

nguyenthanhnhat

Họ và tên

Nguyễn Thanh Nhật

Email

nguyenthanhnhat.tin.thd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Nguyễn Thanh Nhật

Đăng ký lúc

2021-02-25 12:43:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500