Tên đăng nhập

sang1908

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Sáng

Email

thithanh260779@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-26 8:32:37

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500