Tên đăng nhập

bach6668

Họ và tên

Nguyễn Tùng Bách

Email

bachmdz2711@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-27 2:32:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500