Tên đăng nhập

ngu1stlop

Họ và tên

long trinh

Email

kzj07152@zwoho.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-03 14:20:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500