Tên đăng nhập

httung

Họ và tên

Ha Thanh Tung

Email

thanhtungthanhminh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-11 1:17:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500