Tên đăng nhập

buikhackien2005

Họ và tên

d3_n0p_l3_f3i_3c

Email

buiminhkienth@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-13 7:45:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500