Tên đăng nhập

tuancvp125

Họ và tên

leu_naut

Email

tuanlaa2k23@cvp.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-15 10:51:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500