Tên đăng nhập

VoChien

Họ và tên

Võ Lê Minh Chiến

Email

vlmchien05@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-15 12:58:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500