Tên đăng nhập

tuyendt

Họ và tên

Đặng Trọng Tuyến

Email

homeworkout2002@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-17 4:24:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500