Tên đăng nhập

t1209

Họ và tên

đâsdasda

Email

7thaonguyenho@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-20 8:33:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500