Tên đăng nhập

datlm

Họ và tên

lê minh đạt

Email

0978713085

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-22 14:20:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500