Tên đăng nhập

mrtee

Họ và tên

Nguyễn Thanh Tùng

Email

tungfint@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-09 11:38:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500