Tên đăng nhập

Banana

Họ và tên

Phạm Văn Sơn Dương

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-13 8:47:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500