Tên đăng nhập

lethanhtongnha

Họ và tên

hieudan-chuyenlethanhtong

Email

ntnhatlinh09@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-16 3:03:13

Bài tập đã đạt

420

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500