Tên đăng nhập

nguyentienthanh7b

Họ và tên

Nguyễn Tiến thành

Email

tienthanhthcslapthach@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-25 2:27:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500