Tên đăng nhập

phamnguyenhuuphuong2000

Họ và tên

Hữu Phương

Email

phamnguyenhuuphuong2000@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-30 4:42:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500