Tên đăng nhập

newbie236

Họ và tên

Võ Đức Lợi

Email

duckinh508@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-08 16:19:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500