Tên đăng nhập

huythinhtink32

Họ và tên

trần huy thịnh

Email

huythinha3k27@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-11 15:22:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500