Tên đăng nhập

KhaazixGod

Họ và tên

Tran Ngoc Hung

Email

hungplaysv@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-12 1:31:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500