Tên đăng nhập

banh135beo

Họ và tên

Trần Ngô Tuấn Khanh

Email

Tkhanh2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-26 8:23:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500