map<int, int> Val;

hm123 2022-03-03 17:35:14

Mn ơi, cho em hỏi là cái thằng map chứa ddc độ lớn mảng tối đa là bao nhiêu thì bị tràn dữ liệu ạ.

Tổng cộng 2 trả lời

Trùm CUỐI

Về mặt lý thuyết thì nó có thể chứa được 2^{64} bytes dữ liệu nhưng trên thực tế nó sẽ phụ thuộc vào phần cứng và HĐH.

Nguyễn Hoàng Sơn

Map có cái max_size() trả về số lượng phần tử có thể giữ. Nhưng thực tế thì không đảm bảo nó có thể đạt được tới kích thước đấy ¯_(ツ)_/¯

map<char, int> newmap;
newmap.max_size();
Output:
Max size of map is: 461168601842738790

https://www.tutorialspoint.com/map-max-size-in-cplusplus-stl