338 DKSODEP – Số đẹp

Nguyễn Lương An 2022-06-09 8:06:55

Bài số đẹp này e làm bằng cách xét từng số trong khoảng từ l đến r thì nó time limit, mọi người chỉ e mẹo làm bài này với ạ!