Tiêu đề Bài tập Tác giả Bình luận Trả lời mới nhất
sai test NEARESTP – Cặp điểm gần nhất Nguyễn Thế Minh 1 2022-09-29 16:15:50
Checker TOPOSORT – Sắp xếp TOPO tdk_07 1 2022-09-29 9:50:09
Solution DMT DMT - Số DMT Trương Tuấn Tú 1 2022-08-24 14:26:07
Hướng dẫn bài COLTREE - Màu của cây COLTREE - Màu của cây Trùm CUỐI 2 2022-07-22 14:05:51
Giúp đỡ SCHOOL - Đường đến trường Lê Nguyễn Tấn Phát 2 2022-07-18 2:17:49
ủa input output RATIONAL2 Nguyen Tat An 0 2022-06-24 13:41:12
hướng dẫn dúp bài này được ko ạ BLO - Thăm viếng lẫn nhau hồ tấn huy 0 2022-06-18 15:19:39
338 DKSODEP – Số đẹp DKSODEP – Số đẹp Nguyễn Lương An 0 2022-06-09 8:06:55
Mọi người cho xin giải thuật bài này với. AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây Nguyễn Song Đức 0 2022-04-21 9:58:58
POSTMAN - Chuyển phát hàng POSTMAN - Chuyển phát hàng DEATH 0 2022-02-21 8:58:00
BÀI #896. BCNN - Bội số chung nhỏ nhất BCNN - Bội số chung nhỏ nhất ELVIN HAMMOND 2 2022-02-17 13:51:16
xin ý tưởng DPDIVI – Chia nhóm Nguyễn Văn Thắng 1 2022-02-07 15:30:43
Hướng dẫn bài BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Trùm CUỐI 1 2022-01-24 13:12:37
khó khăn không có ý tưởng DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Lewjxz 0 2022-01-23 16:58:18
xin ý tưởng DISTICH - Câu đối Tết Nguyễn Văn Thắng 0 2022-01-22 2:00:40
Solution MINING MINING - Đào vàng Trương Tuấn Tú 0 2022-01-16 14:43:42
Hướng dẫn bài BPN - Các cặp số đẹp BPN - Các cặp số đẹp Trùm CUỐI 0 2022-01-11 0:54:03
Hướng dẫn bài EXIT - Tìm đường thoát khỏi mê cung EXIT - Tìm cửa thoát Trùm CUỐI 0 2022-01-10 16:48:48
Solution WISEQ WISEQ - Dãy con tăng trọng số Trương Tuấn Tú 0 2022-01-10 11:47:51
Hướng dẫn thuật toán HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Trùm CUỐI 0 2022-01-05 5:22:44
Một lời giải cho bài SUBSEQ - Min - Max - Length SUBSEQ - Min - Max - Length Trùm CUỐI 0 2021-12-22 7:08:09
Test yếu TETEXERCISE Duy_e 1 2021-12-17 16:40:41
lưu ý COPYCAT - Sao chép jackpie2003 0 2021-12-12 5:39:52
hướng dẫn cho những ai làm mãi không ra hoặc không có ý tưởng copycat COPYCAT - Sao chép Nguyễn Hoài Phong 1 2021-12-12 4:42:29
Hướng dẫn AC bài NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Nguyễn Hoàng Sơn 2 2021-11-25 0:02:57