Tiêu đề Bài tập Tác giả Bình luận Trả lời mới nhất
ai có cách tối ưu hơn thì gửi tiếp nha ANGRY - Giáo sư nổi giận Daseinzumtode 0 2023-11-25 12:43:21
ai giúp em bài #1337 này voiws DIV4 - Chia dãy Nguyễn Anh Đucws 0 2023-11-08 3:32:47
Đề bài trôll LOVESONG - Hát giao duyên Meow 2 2023-11-02 1:48:20
Thuật toán Hopcroft-Karp tìm cặp ghép không trọng số BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía Trùm CUỐI 1 2023-10-31 9:27:53
Hướng dẫn AC bài BIGPRIME BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Nguyễn Hoàng Sơn 3 2023-08-16 14:11:42
FIX AMT - Trộm ATM Ung Khuyến 0 2023-08-01 3:03:14
Hướng dẫn AC bài PAINT PAINT - Sơn phòng Nguyễn Hoàng Sơn 3 2023-07-28 9:03:50
Nhờ giúp đỡ NUMMAX - Dãy chứa max Nguyễn Văn Hải 1 2023-07-27 2:13:55
Gợi ý bài CNTSEQ - Số lượng dãy con CNTSEQ - Số lượng dãy con Trùm CUỐI 3 2023-07-27 2:13:02
Giúp em với. TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 Trần Ngô Minh Thư 0 2023-07-25 1:49:07
#1439. SURGERY - Phụ mổ SURGERY - Phụ mổ Nguyen Hong Thien 0 2023-07-21 16:31:06
Ysuf MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) Bùi Quốc Huy 1 2023-07-05 1:49:04
Ysuf DEQUE - Hàng đợi hai đầu Bùi Quốc Huy 0 2023-06-18 10:55:59
xin code NET - Đường truyền quan trọng Trịnh Quốc Bình 2 2023-06-17 2:35:41
hướng dẫn cho những ai làm mãi không ra hoặc không có ý tưởng copycat COPYCAT - Sao chép Nguyễn Hoài Phong 2 2023-06-05 1:58:06
nhờ giải đáp CRED - Dãy số tổng các chữ số Nguyễn Kỳ Vỹ 0 2023-05-01 12:37:29
Idea làm bài HY001 - Trung bình Hoàng Nhân 2 2023-05-01 4:29:02
#1286. SHOES - Chọn giày SHOES - Chọn giày Nguyen ha an 0 2023-04-03 7:50:57
Hướng dẫn giải bài GIFTS GIFTS - Phát quà Trùm CUỐI 1 2023-03-27 14:09:28
safepassword PASSWORD - Mật khẩu an toàn Nguyễn Thành Phát 0 2023-03-05 13:19:54
Hướng dẫn bài HEIGHT HEIGHT Trùm CUỐI 1 2023-03-05 4:28:11
Giúp em với ạ TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 TN 1 2023-01-04 13:13:07
Vinh ngu doc di HY021 - Xâu nhỏ nhất thanhvinh 0 2023-01-03 9:27:29
Em cần giúp đỡ về thuật toán của bài này ạ TREECARE - Chăm sóc cây submit nhieu vo so ke 2 2022-12-05 8:35:58
giải giúp MK29SOHOC – Ước số (4) Nguyễn Văn Thắng 1 2022-11-22 4:13:31