Tiêu đề Bài tập Tác giả Bình luận Trả lời mới nhất
POSTMAN - Chuyển phát hàng POSTMAN - Chuyển phát hàng DEATH 0 2022-02-21 8:58:00
BÀI #896. BCNN - Bội số chung nhỏ nhất BCNN - Bội số chung nhỏ nhất ELVIN HAMMOND 2 2022-02-17 13:51:16
xin ý tưởng DPDIVI – Chia nhóm Nguyễn Văn Thắng 1 2022-02-07 15:30:43
Hướng dẫn bài BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại Trùm CUỐI 1 2022-01-24 13:12:37
khó khăn không có ý tưởng DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Lewjxz 0 2022-01-23 16:58:18
xin ý tưởng DISTICH - Câu đối Tết Nguyễn Văn Thắng 0 2022-01-22 2:00:40
Solution MINING MINING - Đào vàng Trương Tuấn Tú 0 2022-01-16 14:43:42
Hướng dẫn bài BPN - Các cặp số đẹp BPN - Các cặp số đẹp Trùm CUỐI 0 2022-01-11 0:54:03
Hướng dẫn bài EXIT - Tìm đường thoát khỏi mê cung EXIT - Tìm cửa thoát Trùm CUỐI 0 2022-01-10 16:48:48
Solution WISEQ WISEQ - Dãy con tăng trọng số Trương Tuấn Tú 0 2022-01-10 11:47:51
Hướng dẫn thuật toán HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Trùm CUỐI 0 2022-01-05 5:22:44
Một lời giải cho bài SUBSEQ - Min - Max - Length SUBSEQ - Min - Max - Length Trùm CUỐI 0 2021-12-22 7:08:09
Test yếu TETEXERCISE Duy_e 1 2021-12-17 16:40:41
lưu ý COPYCAT - Sao chép jackpie2003 0 2021-12-12 5:39:52
hướng dẫn cho những ai làm mãi không ra hoặc không có ý tưởng copycat COPYCAT - Sao chép Nguyễn Hoài Phong 1 2021-12-12 4:42:29
Hướng dẫn AC bài NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ Nguyễn Hoàng Sơn 2 2021-11-25 0:02:57
Đội tình nguyện viên TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên Lewjxz 2 2021-11-08 18:02:43
Solution bài kiểm định mã KDM - Kiểm định mã Nguyễn Hoàng Sơn 0 2021-11-06 17:09:30
#183 GAME sự khác nhau giữa long int và long long GAME - Trò chơi quân sự Nguyễn Văn Đạt 5 2021-11-01 14:55:26
Gợi ý cách AC 1475. CONVOL - Tích chập CONVOL - Tích chập Nguyễn Hoàng Sơn 0 2021-10-15 2:13:43
Có ý tưởng giống bài Rate 2000, 1574D The Strongest Buil, div 2 CHOOSE - Chọn mua hàng Nguyễn Hoàng Sơn 1 2021-10-05 11:24:31
xin sol bai groupdiv a GROUPDIV - PHÂN NHÓM Ngodsa 1 2021-10-02 2:51:00
bài F CF rate 2500 div 1 + div 2 vip quá :V YAMP - Yet Another Minimization Problem Nguyễn Hoàng Sơn 1 2021-09-22 14:24:39
Hướng dẫn bài PATH - Đường đi ngắn thứ k PATH - Đường đi ngắn thứ k Nguyễn Hoàng Sơn 0 2021-08-11 7:47:55
Solution O(n^2) and O(n^3) DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom Nguyễn Hoàng Sơn 0 2021-07-18 9:53:21