Tên đăng nhập

thangdlu

Họ và tên

Nguyễn Văn Thắng

Email

nvthangdlu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-30 8:28:18

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
xin ý tưởng 2022-01-22 2:00:40
xin ý tưởng 2022-01-22 2:06:03
giải giúp 2022-11-03 1:47:19

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500