Tiêu đề Bài tập Tác giả Bình luận Trả lời mới nhất
Hướng dẫn bài CITY CITY Trùm CUỐI 0 2020-10-13 1:56:07
Hướng dẫn bài AUDITION AUDITION Trùm CUỐI 0 2020-10-13 1:50:02
Gợi ý bài CNTSEQ - Số lượng dãy con CNTSEQ - Số lượng dãy con Trùm CUỐI 2 2020-10-12 11:51:47
hỏi BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Tram 0 2020-10-12 1:15:01
Hướng dẫn giải bài SMAX SMAX - Diện tích lớn nhất Trùm CUỐI 0 2020-10-10 6:54:21
Thuật toán Hopcroft-Karp tìm cặp ghép không trọng số BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía Trùm CUỐI 0 2020-10-09 8:51:22
Gợi ý bài WATERMOV - Chuyển nước WATERMOV - Chuyển nước Trùm CUỐI 1 2020-10-06 5:53:13
Hướng dẫn AC bài FMAGIC FMAGIC - Khu rừng ma thuật Nguyễn Hoàng Sơn 0 2020-09-26 16:11:07
Hướng dẫn AC bài JEWELS JEWELS - Chuỗi ngọc Nguyễn Hoàng Sơn 0 2020-06-20 20:55:39
Hướng dẫn AC bài RECTANGLE RECTANGLE - Hình chữ nhật Nguyễn Hoàng Sơn 0 2020-06-20 20:48:15
Hướng dẫn AC bài NUMBERS NUMBERS - Đếm số Nguyễn Hoàng Sơn 0 2020-06-20 20:46:14
Hướng dẫn AC bài TOWERBOX TOWERBOX - Tháp hộp Nguyễn Hoàng Sơn 0 2020-06-20 20:32:07
Hướng dẫn bài RECOVER - Khôi phục dãy số RECOVER - Khôi phục dãy số Trùm CUỐI 2 2020-05-04 7:49:33
Hướng dẫn bài PROJECTS - Dự án PROJECTS - Dự án Trùm CUỐI 0 2020-04-13 7:39:30
Hướng dẫn bài CALFTEST - Thi Nghé CALFTEST - Thi Nghé Trùm CUỐI 0 2020-04-13 7:38:43
Hướng dẫn bài BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà Trùm CUỐI 0 2020-04-12 15:02:45
Hướng dẫn bài STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Trùm CUỐI 0 2020-04-11 7:20:29
Thuật toán và tư duy đơn giản bài #605 (DEMSO) DEMSO Takce 1 2020-03-23 13:11:30
Tư duy đơn giản bài #621 (POSIPROD - Tích dương) POSIPROD - Tích dương Takce 0 2020-03-11 9:46:55
Hướng dẫn bài Bảng tần số 2 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 Trùm CUỐI 0 2020-03-01 5:20:44
Vãi cả code. Hơn 500 dòng code. AC!!!!!!!!!!!!! HELLO - Hello, World! Trùm CUỐI 1 2020-02-26 2:26:13
Hướng dẫn giải bài ARRANGE ARRANGE - Chuyển sỏi Trùm CUỐI 0 2019-12-23 3:03:41
Hướng dẫn giải bài TREE TREE - Điều chỉnh cây Trùm CUỐI 0 2019-12-23 3:02:37
Hướng dẫn giải bài BRACKET BRACKET - Dãy ngoặc Trùm CUỐI 0 2019-12-23 2:28:04
Hướng dẫn giải bài MEDIAN MEDIAN - Số trung vị Trùm CUỐI 0 2019-12-23 2:21:13