Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72043 #1039. BPN - Các cặp số đẹp Accepted 100 4371 ms 820 K C++ / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:42:43
#465 #1039. BPN - Các cặp số đẹp Accepted 100 16372 ms 856 K C++ 14 / 868 B Trùm CUỐI 2019-12-16 3:19:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: