Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1334 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 215 ms 492 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2019-12-22 9:36:10
#135585 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 240 ms 496 K C++ 17 / 1 K Bùi Quốc Huy 2023-04-26 12:06:22
#72147 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 276 ms 452 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:24:26
#119374 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 410 ms 384 K C++ 14 / 2 K Shin 2023-02-10 16:13:58
#4034 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 3814 ms 376 K C++ 11 / 2 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-02-06 10:04:31
#155056 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 6182 ms 508 K C++ 11 / 3 K Trần Quang Trường 2023-10-23 15:50:44


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: