Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4034 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 3814 ms 376 K C++ 11 / 2 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-02-06 10:04:31
#72147 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 276 ms 452 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:24:26
#1333 #1073. FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA Accepted 100 233 ms 428 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2019-12-22 9:35:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: