Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4351 #1074. COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY Accepted 100 5114 ms 26720 K Pascal / 7 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-03-02 3:34:47
#72150 #1074. COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY Accepted 100 6031 ms 23524 K C++ 17 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:24:51
#17738 #1074. COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY Accepted 100 6159 ms 23500 K C++ 14 / 3 K Trần Thế Hưng 2020-11-28 14:17:09
#97925 #1074. COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY Accepted 100 9293 ms 83256 K C++ 14 / 3 K Kyuu 2022-11-02 12:50:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: