Tên đăng nhập

HungTT

Họ và tên

Trần Thế Hưng

Email

tranhuuhuy136101521283645@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-26 19:19:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500