Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71876 #1201. CRISIS - Khủng hoảng Accepted 100 710 ms 1268 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:11:59
#57703 #1201. CRISIS - Khủng hoảng Accepted 100 698 ms 1328 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-16 1:54:56
#57701 #1201. CRISIS - Khủng hoảng Accepted 100 986 ms 1444 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-16 1:46:21
#87025 #1201. CRISIS - Khủng hoảng Accepted 100 424 ms 1964 K C++ 17 (Clang) / 1 K Văn Trí 2022-07-07 15:48:24
#57410 #1201. CRISIS - Khủng hoảng Accepted 100 610 ms 2156 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2021-11-15 2:43:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: