Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#68145 #1311. CDEROAD - Giao thông Accepted 100 1862 ms 10256 K C++ 14 / 3 K An Khánh Nguyễn 2022-01-06 2:00:39
#13753 #1311. CDEROAD - Giao thông Accepted 100 2549 ms 5588 K C++ 14 / 3 K Phạm Thế Phong 2020-11-08 15:29:01
#13755 #1311. CDEROAD - Giao thông Accepted 100 1633 ms 5204 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-11-08 15:37:26
#13757 #1311. CDEROAD - Giao thông Accepted 100 1558 ms 4288 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-08 15:37:58
#71911 #1311. CDEROAD - Giao thông Accepted 100 1526 ms 4004 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:19:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: