Tên đăng nhập

cmtanphat

Họ và tên

Phát Nguyễn Tấn Phát

Email

cmtanphat@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-22 1:59:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500