Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#51959 #1390. MGCD - Tích ước chung lớn nhất Accepted 100 401 ms 9020 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-10-19 4:32:11
#72315 #1390. MGCD - Tích ước chung lớn nhất Accepted 100 372 ms 8956 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:39:05
#77881 #1390. MGCD - Tích ước chung lớn nhất Accepted 100 352 ms 8956 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-18 12:26:09
#15121 #1390. MGCD - Tích ước chung lớn nhất Accepted 100 429 ms 3456 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-14 13:17:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: