Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72015 #1419. PEACE - Chó, Mèo và Chuột Accepted 100 1875 ms 33336 K C++ 14 / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:39:06
#46498 #1419. PEACE - Chó, Mèo và Chuột Accepted 100 1901 ms 13932 K C++ 14 / 2 K unknow 2021-09-04 9:06:09
#16489 #1419. PEACE - Chó, Mèo và Chuột Accepted 100 1931 ms 33364 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-24 4:42:47
#21688 #1419. PEACE - Chó, Mèo và Chuột Accepted 100 2109 ms 15048 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2020-12-14 16:31:57
#16229 #1419. PEACE - Chó, Mèo và Chuột Accepted 100 2256 ms 13892 K C++ 17 / 2 K Đủ 2020-11-22 8:56:11
#16236 #1419. PEACE - Chó, Mèo và Chuột Accepted 100 2362 ms 24516 K C++ 17 / 2 K 123456789aa 2020-11-22 9:06:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: