Tên đăng nhập

thaisieudeptrai

Họ và tên

Nguyễn Huy Thái

Email

huythai.mbbg@gmail.com

Chữ ký cá nhân

love ĐPT 4ever! <3

Đăng ký lúc

2020-11-09 14:07:06

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500