Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#38663 #1421. TURTLE - Cụ rùa Accepted 100 46 ms 384 K C++ 11 / 680 B Đặng Tiến Dũng 2021-06-10 2:40:23
#72025 #1421. TURTLE - Cụ rùa Accepted 100 67 ms 380 K C++ 14 / 680 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:40:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: