#1421. TURTLE - Cụ rùa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Lê Minh Hoàng ôn Hải Phòng T10/2016

Cụ Rùa đã sống gần 400 năm trong hồ Hoàn Kiếm, ngoài việc thỉnh thoảng nổi lên cho có ý nghĩa tâm linh cụ không có việc gì để làm. Vì vậy cụ Rùa thường bày ra một vài trò chơi cho lũ cá trong hồ để giải trí. Một trong những trò chơi ưa thích của cụ Rùa là “Vẽ hình chữ nhật”. Trò chơi diễn ra như sau:

Cụ Rùa đưa ra 4 số nguyên dương (𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) . Mỗi chú cá tham gia trò chơi được tùy ý hoán vị 4 số nguyên này để được một dãy số (𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑇) . Đầu tiên chú cá bơi theo đường thẳng 𝑋 đơn vị độ dài, sau đó rẽ phải và bơi thẳng tiếp 𝑌 đơn vị độ dài, lại rẽ phải tiếp và bơi thẳng 𝑍 đơn vị độ dài, cuối cùng lại rẻ phải và bơi thẳng 𝑇 đơn vị độ dài.

Một lượt chơi của chú cá vạch ra một quãng đường hợp lệ nếu quãng đường đó quây kín một hình chữ nhật. Cụ Rùa sẽ có phần thưởng cho chú cá có lượt chơi hợp lệ mà quãng đường này quây kín một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Yêu cầu: Cho 4 số nguyên dương 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 , xác định diện tích hình chữ nhật lớn nhất mà quãng đường trong một lượt chơi của chú cá có thể quây kín được.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa bốn số nguyên dương 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 ≤ 10^9 cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là diện tích tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 2 3 4
Dữ liệu ra:
3
Giải thích:
  • Cách chơi của chú cá là chọn hoán vị (4,1,3,2) như hình vẽ: