Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15986 #1423. LIGHTING - Chiếu sáng Accepted 100 348 ms 1628 K Pascal / 3 K Trùm CUỐI 2020-11-18 9:04:05
#72050 #1423. LIGHTING - Chiếu sáng Accepted 100 391 ms 1632 K Pascal / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:43:42


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: