Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#146227 #2000. APPLE Accepted 100 293 ms 10748 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Gia Bảo 2023-08-16 3:06:58
#4827 #2000. APPLE Accepted 100 311 ms 2404 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-03-12 16:52:39
#4062 #2000. APPLE Accepted 100 446 ms 4220 K C++ 11 / 770 B tranthuyan 2020-02-08 13:43:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: